Gothic Kitty 


“Meow Gothic kitty meow, slow and slinky, low and slow, go Gothic kitty go.” 

© By Amanda D Shelton 

Advertisements